• 001-top-banner-1.png
  • 0001-top-banner-2.png
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 12.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 25.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg

Сохранить

Вакансії

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наказом по МКП “ВУВКГ м.Херсона” від 28.05.2013 140 встановлено порядок оформлення технічної документації для підключення об'єктів до міських мереж водопроводу та каналізації

1. Технічна документація, що надається замовником для отримання технічних умов (ТУ) на підключення об'єкта до міських мереж водопроводу:

1.1. Для підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності.

1.1.1 Заява на видачу ТУ.

1.1.2. Опитувальний лист, підписаний організацією або особою, яка має право розробляти проект, де вказується:

-загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-побутових, промислових потреб і на полив);

- середня і максимальна часова витрата води по об'єкту;

- максимальна добова і часова витрата води для промислових потреб;

- витрата води на протипожежні потреби.

1.1.3. Ситуаційний план ділянки в масштабі 1:500 з нанесеними існуючими підземними інженерними комунікаціями на момент подачі документа.

1.1.4. Документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

1.2. Для власників житлових будинків:

1.2.1. Заява на видачу ТУ за встановленою формою.

1.2.2. План земельної ділянки.

1.2.3. Відомості про кількість проживаючих (будинкова книга або довідка уповноваженої особи).

1.2.4. Характеристика підсобного господарства: наявність худоби, птиці, теплиць, автотранспорту, поливна площа (городу, клумб і т.і.), площа твердого покриття.

2. Технічна документація, що надається замовником для отримання технічних умов (ТУ) на підключення об'єкта до міських мереж каналізації.

2.1. Для підприємств і організацій незалежно від форм власності:

2.1.1. Заява на видачу ТУ.

2.1.2. Опитувальний лист із зазначенням:

- середнього та максимального добового скидання стічних вод;

- максимального годинного скидання стічних вод.

2.1.3. Ситуаційний план ділянки в масштабі 1:500 з нанесеними існуючими підземними комунікаціями на момент подачі документа.

2.1.4. Документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

2.1.5. При скиданні промислових стоків їх хімічний склад (аналіз).

2.2. Для власників житлових будинків:

2.2.1. Заява на видачу ТУ.

2.2.2. План земельної ділянки.

2.2.3. Відомості про кількість проживаючих (будинкова книга або довідка уповноваженої особи).

2.2.4. Характеристика підсобного господарства: наявність худоби, птиці, теплиць, автотранспорту, поливна площа (городу, клумб і т.і.), площа твердого покриття.

2.2.5. Документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

3. При підключенні об'єкта до мереж водопроводу та каналізації, які не перебувають на балансі МКП «ВУВКГ м. Херсона», заявник надає письмово завірений дозвіл власника (власників) мереж.

Перелік технічної документації, що надається замовником в технічний відділ МКП «ВУВКГ м. Херсона» для отримання довідки про виконання ТУ на будівництво водопровідно - каналізаційних мереж:

1. Копія ТУ, виданих на будівництво об'єкта.

2. Затверджений робочий проект зовнішньої і внутрішньої мережі водопроводу та каналізації, із змінами, що вносяться в процесі виконання робіт, погоджений з усіма відповідними організаціями.

3. Акт на приховані роботи при прокладці водопроводу і каналізації з обов'язковими підписами представників МКП «ВУВКГ м. Херсона».

4. Акт на гідравлічні випробування мереж водопроводу та каналізації з обов'язковими підписами представників МКП «ВУВКГ м. Херсона».

5. Акт на промивання (санітарну обробку) водопровідної мережі.

6. Результати аналізу води, виконані атестованою лабораторією.

7. Виконавча зйомка новозбудованих водонесучих і водовідвідних комунікацій узгоджена з відповідними службами МКП «ВУВКГ м. Херсона», з прив'язкою до вулиць в М1:500 розроблена спеціалізованою організацією, а також технічна характеристика комунікацій: матеріал, діаметр, довжина трубопроводів, деталювання водопровідних і каналізаційних колодязів , профіль каналізаційної мережі.

8. Акт про ліквідацію тимчасового водопроводу, узгоджений представником МКП «ВУВКГ м. Херсона» (якщо будувався).

9. Акт демонтажу або тампонажу мереж водопроводу чи каналізації, що потрапляють в зону забудови, складений за участю представників МКП «ВУВКГ м. Херсона».

10. Касовий документ оплати за використану воду або водовідведення (якщо було скидання води в каналізацію) при проведенні гідравлічного випробування водопровідної або каналізаційної мережі та промивки водопровідної мережі.

11. Договір з МКП «ВУВКГ м. Херсона» про надання послуг на водопостачання та водовідведення.

12. Акт розмежування балансової належності водопровідних і каналізаційних комунікацій.

13. Комплект робочих креслень з узгодженнями змін, внесених у процесі будівництва.

14. Акт приймання в експлуатацію водомірного (каналізаційного) вузла обліку складений з представниками МКП «ВУВКГ м. Херсона»